Bộ Bàn ăn gụ 14 ghế bàn dài 3.4M

Hàng làm theo lối cổ đục chim phượng vờn đào.

Chất liệu gụ ta, rất đẹp và chắc  chắn.

Danh mục:

Mô tả

Hàng rất đẹp và hiếm.